Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

incomperta
6553 e711 500
Pocieszacz...
Reposted byyourhabitjasminnieberciksiostralaparisiennerobaczeketernaljourneyLukasYork

June 11 2015

incomperta
Jestem tak pusty, że można wybudować w moim wnętrzu jedną katedrę gotycką, dwa domy towarowe, teatr, boisko, zajezdnię tramwajową.
— Tadeusz Różewicz
Reposted bypamieciodlegleObscureSphinx

July 15 2013

incomperta
...a oczami wyobraźni wciąż widzę Twoją twarz...
— tajemniczy zeszyt
Reposted fromLaCamisaKostka LaCamisaKostka viacytaty cytaty
incomperta
Najlepszym lekarstwem dla cierpiącego człowieka, jest cisza przynosząca spokój i ukojenie. Lecz gdy przeradza się w wszechogarniającą pustkę, staje się przekleństwem z którym samemu nie można sobie poradzić…
— znalezione
Reposted frompsychodelik psychodelik viacytaty cytaty

April 20 2013

incomperta
Nic nie kojarzy się z samotnością tak bardzo, jak milczący telefon
— Rosamund Lupton, 'Siostra'

April 14 2013

incomperta
I mamy po 16, 17 czy 20 lat, i wydaje nam się, że przeżyliśmy aż tyle, że o życiu, miłości, odrzuceniu, samotności i smutku wiemy już wszystko.
— chujowa sprawa, co nie?
incomperta
Wiesz, co robią nocą ludzie, którym nigdy nie schodzi uśmiech z twarzy? Płaczą.
I właśnie wtedy najbardziej potrzebują zrozumienia.
Reposted fromsummerwine summerwine viakostuchna kostuchna
incomperta
Wiesz co jest gorsze od płakania w poduszkę?

Pustka. Taka chwila kiedy po prostu siedzisz i wpatrujesz się w sufit, wiesz, że nie możesz nic zrobić i ogarnia cię to przerażające poczucie bezsilności, które zżera cię od środka.

A Ty nie robisz nic. Po prostu się przyglądasz.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaboli boli

April 12 2013

incomperta
incomperta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl