Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2015

incomperta
4279 eb47
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, "Młodzi"
incomperta
Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości […]
— Fernando Pessoa, "Księga niepokoju Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie"
Tags: moje sen noc
incomperta
Nocą wszystko się zmienia, zamazuje - kiedy jesteś samotny, z resztką uczuć kołaczących się pod czaszką, z garścią wspomnień, których nie chce rozwiać żaden wiatr, mimo iż uparcie o to zabiegasz.
— Sławomir Łuczak, "Czy to miłość?"

June 10 2015

incomperta
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz, że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted bylifelessesperalbluesyourdemisetoxicsoulmarsjaninzmarsaKallaymyownsunrisegokotta
incomperta
Ale kiedy noc się zaczyna, wszystko jest możliwe.
— Lauren Oliver, "7 razy dziś"
Tags: moje noc
Reposted bymarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
incomperta
1677 4783 500
Tags: moje
Reposted bymarsjaninzmarsacorpuscallosum
incomperta
Musisz być czujny. Wiedzieć jakich pytań nie zadawać.
Kiedy milczeć. Dotykać. Kiedy być. A kiedy zniknąć.
Chcę być przy Tobie pewna, że będziesz dokładnie wtedy i w takim stopniu żebym Cię czuła. A jednocześnie za Tobą tęskniła.
I nigdy się nie odwracaj do mnie w łóżku plecami.
— Wojciech Kuczok
Reposted bymarsjaninzmarsaboliBloodEvemyownsunrise
incomperta
Li­zaki za­mieniły się na pa­piero­sy, niewin­ne stały się dziwkami.
Pra­ca do­mowa umarła śmier­cią naturalną, a te­lefo­ny są używa­ne w kla­sie.
Co­la za­mieniła się w wódkę, a ro­wery w sa­mocho­dy.
Niewin­ne po­całun­ki przeis­toczyły się w dzi­ki seks.
Pa­miętasz kiedy "za­bez­pie­czać się" znaczyło włożyć na głowę hełm?
Kiedy naj­gor­szą rzeczą jaką mogłaś usłyszeć od chłopa­ka było to, że jesteś głupia. Kiedy ra­miona ta­ty były naj­wyższym miej­scem na ziemi, a mama była naj­większym bo­hate­rem? Twoimi naj­gor­szy­mi wro­gami było Two­je rodzeństwo?
Kiedy w wyści­gach chodziło tyl­ko o to, kto po­bieg­nie szyb­ciej?
Kiedy woj­na oz­naczała tyl­ko grę karcianą.
Kiedy wkłada­nie spódniczki nie oznaczało, że jes­teś suką.
Je­dyny­mi "nar­ko­tyka­mi" było le­karstwo na kaszel, a zioło
oz­naczało piet­ruszkę, którą Two­ja mama wrzu­cała do zu­py?
Naj­większy ból ja­ki czułeś to pie­czenie zdar­tych ko­lan i łok­ci.
I kiedy pożeg­na­nia oz­naczały tyl­ko "do zo­bacze­nia jut­ro..."
Reposted bymarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
incomperta
Było w niej coś dziwnego, jakiś uszlachetniający smutek.
Mądry, zdrowy smutek, a raczej wynikające z zupełnego życiowego rozszarpania zmęczenie.
— Jakub Żulczyk, "Zrób mi jakąś krzywdę"
Tags: moje smutek
Reposted bymarsjaninzmarsamyownsunrise
incomperta
Nocą myśli mają nieprzyjemny zwyczaj zrywania się ze smyczy.
— Stephen King "Worek kości"
Tags: moje noc myśli
Reposted bymarsjaninzmarsaladymoonladymyownsunriseknowyourselfwidzezepaniodbija
incomperta
Kto powiedział, ze noc jest od spania? Nie, nie, proszę państwa, noc jest właśnie od niszczenia sobie życia. Od analiz tego, co było już i tak zanalizowane milion razy. Od wymyślania dialogów, na które i tak nigdy się nie odważymy. Noc jest od tworzenia wielkich planów, których i tak nie będziemy pamiętać rano. Noc jest od bólu głowy do mdłości, od wyśnionych miłości.
— Éric-Emmanuel Schmitt, "Oskar i pani Róża"
Tags: moje noc ból
Reposted byYumeNoamarsjaninzmarsaboliBloodEve
incomperta
Dopiero późną nocą, przy szczelnie zasłoniętych oknach, gryziemy z bólu ręce, umieramy z miłości.
— Małgorzata Hillar
Reposted bymarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
incomperta
A ona prosi
- schowaj mnie w oku
w dłoni w ramionach
zawsze byliśmy razem
nie możesz mnie teraz opuścić
kiedy umarłam i potrzebuję czułości
— Zbigniew Herbert
Tags: moje miłość
Reposted bymarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
incomperta
Umiesz śmiało marzyć, ale na śmiały czyn to już cię nie stać.
— William Shakespeare
Tags: moje odwaga
incomperta
A w nocy, kiedy się o czymś myśli, wszystko jest takie ostre i jeszcze prawdziwsze jak za dnia.
— Marek Hłasko, "Wszyscy byli odwróceni"
Tags: moje myśli
incomperta
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— Clive Staples Lewis
Tags: moje sen

April 14 2015

incomperta

February 08 2015

incomperta
Strach.
Tags: moje
incomperta
Co to jest miłość?
Tags: moje miłość
Reposted bymonochromaticworldsupersymmetrynecropixiefreewayBloodMoonflaweddorkaz30odnowaprawowyboruleksandramalkaxannabellejunior13sweetnothinggpastelinasadworldmoreorlesszyrafathelittleprincefionaandcakeladydarknessanorexianervosasenioritamefirdancingwithaghostmentalstateprecelkalittleproblemmissmayaserplesniowymyzoneVileHopex3tractablehahatAboutTodayxjoancatherinebonjourkittyzamknioczyDajanaajestnamdzisiajsmutnoVeryFuckingNicero-kokomartinif16hopelesslifefreewaymaaartynnnpureevilcreationalwaysleavefrom-my-soulamallaazyxannabelleberabirszanayantaraszmaylonelypassengerskaryfikaacjaduszyincompletameeltmaaartynnneredvarethedenpathburdelvioloncellisteCzarnyKapturthe-impossible-girljestemjedenhiperbadziev
incomperta
Pobawmy się.
Tags: moje słodkie
Reposted bypoprostuaniapositano
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl