Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2015

incomperta
Obudzili się o świcie tak mocno przytuleni do siebie, iż pierwszym uczuciem , jakiego doznali, było zdziwienie, że całą noc spali twardym i zdrowym snem, w którym nie przeszkadzała im bliskość. Chłopak poruszył się i podniósł na łokciu; patrzył przez chwilę na dziewczynę gorącymi oczyma, potem rzekł:
— Powiedz coś głośno, jeśli to wszystko naprawdę.
Dziewczyna roześmiała się. Objęła jego głowę nagimi ramionami i przytuliła go do siebie; była ciepła jak chleb. Przez chwilę słuchał twardego bicia jej serca, potem ona rzekła bardzo cicho:
—Myślisz, że to sen.
—Nic nie wiem — rzekł. — Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— Marek Hłasko, "Opowiadania"
Reposted bymarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa

May 15 2013

incomperta
9162 9156
Reposted byTaihoud3vilthtwins4everdarkwhiteoneulaskamarsjaninzmarsa
incomperta
incomperta
9099 6728
Reposted bygreatdayforfreedomdiviemotionalanorexicesperalbluesklvgfwefsaturdaycomeslowodpocznijmy

April 29 2013

incomperta

April 25 2013

incomperta

April 20 2013

incomperta
O kim myślisz, gdy kładziesz się spać?
— konwalia.soup.io
Reposted fromkonwalia konwalia

April 14 2013

incomperta
Pewnego dnia, gdy masz 17 lat planujesz przyszłość. A potem spokojnie, nawet nie zauważywszy tego przyszłość jest dziś. A wtedy przyszłość wczoraj. I to jest Twoje życie.
— John Green
incomperta
Jesteś pewien, że nie podcinasz jej skrzydeł, zamiast pomóc jej znów nauczyć się latać?
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viachyba chyba

April 13 2013

incomperta

April 12 2013

incomperta
incomperta
incomperta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl