Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2015

incomperta
Bo nie chodzi o to, żeby było miło. Chodzi o to, żeby nie było chujowo.
— Tomasz Piątek, "Heroina"
Tags: moje życie
Reposted bypamieciodlegleObscureSphinxncmsp

May 15 2013

incomperta

May 04 2013

incomperta
6109 6207
Reposted bykret-nozowniklecgododomudalekomarsjaninzmarsa

April 17 2013

incomperta
Życie jest zbyt krótkie, zbyt ważne, by je zmarnować.
— William Wharton, 'Spóźnieni kochankowie'
Tags: moje życie

April 14 2013

incomperta
Pewnego dnia, gdy masz 17 lat planujesz przyszłość. A potem spokojnie, nawet nie zauważywszy tego przyszłość jest dziś. A wtedy przyszłość wczoraj. I to jest Twoje życie.
— John Green
incomperta
W życiu wszystkiego trzeba spróbować. Trzeba zapalić papierosa, upić się do nieprzytomności, tańczyć całą noc, zgubić telefon, nieszczęśliwie się zakochać, jechać w bagażniku, pływać w nocy, zgubić się w obcym mieście. Ale jeśli robisz coś złego, to przynajmniej baw się przy tym dobrze. Może jutro będzie koniec świata. Przecież może.

Próbuj. Może gdzieś miedzy nową książką a podróżą do Ciechocinka znajdziesz właśnie swoje szczęście.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viachyba chyba
incomperta
No i co nie zabije to wzmocni, to nieprawda. Co nie zabije to, nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromzoo zoo viaboli boli

April 13 2013

incomperta
Noce. One są dobre do wszystkiego. Do rozmów, do odpoczynku, do wspominania, do seksu, do układania życia, do płakania.. do wszystkiego. Nocami jest łatwiej znaleźć siebie. Odnaleźć duszę, która gdzieś głęboko w ciele ukrywa się przed tym toksycznym światem
— ciamciaramciaa.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viaksx4system ksx4system

February 08 2013

incomperta
7610 002e 500
Tags: życie
Reposted byarbaalpaniofermaRyu333pl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl