Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2016

incomperta
incomperta
incomperta
6220 eeb0
Reposted fromnyaako nyaako viadotknij dotknij
incomperta
Reposted fromdreamadream dreamadream viadotknij dotknij
incomperta
0309 356a 500
Reposted fromprzytulmnie przytulmnie viadotknij dotknij
incomperta
Każdy w życiu przeżył coś, co nie powinno mieć nigdy miejsca.
— prawda?
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viadotknij dotknij
incomperta
6637 f191 500
Mądrości na murach, Warszawa, 2016
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viadotknij dotknij
incomperta
7218 2866 500
Anna Świrszczyńska
incomperta
incomperta
6092 b3f6 500
szymborska. 
Reposted fromrol rol viaallblackeverything allblackeverything
incomperta
Rzadko myślimy o tym, co mamy, lecz zawsze o tym, czego nam brakuje.
— Arthur Schopenhauer
incomperta
9891 1b62 500
incomperta
1943 5283 500
Reposted frombaartek baartek viaMademoiselleX MademoiselleX
incomperta
9996 469e
incomperta
7811 55e1
Jestem.
I strasznie mi to przeszkadza.
Reposted fromMademoiselleX MademoiselleX
incomperta
Wczoraj zostałem zapytany przez osobę z zupy "Ciekawi mnie jak pachniesz", odpowiedziałem "Ja cały pachnę smutkiem, jestem niekompletny i mam zimne dłonie".
Reposted fromprzemeksic przemeksic viaMademoiselleX MademoiselleX
incomperta
incomperta
Nie wytrzymuję tempa,
wszystko, kurwa, skręca
— Artur Rojek
incomperta
0292 8f7b
Reposted fromfantom fantom viaMademoiselleX MademoiselleX
incomperta
"Kochała kontrolować swoje życie, kochała również palić papierosy. Nic tak nie budowało jej ego jak kontrolowane skracanie sobie życia."


Reposted fromMademoiselleX MademoiselleX
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl