Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

incomperta
7555 b657 500
63 lata.
Tags: moje
Reposted byincontrovertibleLuukka
incomperta
7353 c8f8 500
Korea.
Tags: moje
incomperta
7147 aeeb 500
Biblioteka.
Tags: moje
Reposted byzamknioczyponurykosiarzpippi
incomperta
6553 e711 500
Pocieszacz...
Reposted byyourhabitjasminnieberciksiostralaparisiennerobaczeketernaljourneyLukasYork
incomperta
<Elle> Artykuł w jednej z francuskich gazet...  "Polska. Oto znajdujemy się w świecie absurdu. Kraj, w którym co piąty mieszkaniec stracił życie w czasie drugiej wojny światowej, którego 1/5 narodu żyje poza granicami kraju i w którym co 3 mieszkaniec ma 20lat. Kraj, który ma dwa razy więcej studentów niż Francja, a inżynier zarabia tu mniej niż przeciętny robotnik. Kraj, gdzie człowiek wydaje dwa razy więcej niż zarabia, gdzie przeciętna pensja nie przekracza ceny (!) trzech par dobrych butów, gdzi<Elle> Artykuł w jednej z francuskich gazet...  "Polska. Oto znajdujemy się w świecie absurdu. Kraj, w którym co piąty mieszkaniec stracił życie w czasie drugiej wojny światowej, którego 1/5 narodu żyje poza granicami kraju i w którym co 3 mieszkaniec ma 20lat. Kraj, który ma dwa razy więcej studentów niż Francja, a inżynier zarabia tu mniej niż przeciętny robotnik. Kraj, gdzie człowiek wydaje dwa razy więcej niż zarabia, gdzie przeciętna pensja nie przekracza ceny (!) trzech par dobrych butów, gdzie jednocześnie nie ma biedy a obcy kapitał się pcha drzwiami i oknami. Kraj, w którym cena samochodu równa się trzyletnim zarobkom, a mimo to trudno znaleźć miejsce na parkingu. Kraj, w którym rządzą byli socjaliści, w którym święta kościelne są dniami wolnymi od pracy (!) Cudzoziemiec musi zrezygnować tu z jakiejkolwiek logiki, jeśli nie chce stracić gruntu pod nogami. Dziwny kraj, w którym z kelnerem można porozmawiać po angielsku, z kucharzem po francusku, ekspedientem po niemiecku a ministrem lub jakimkolwiek urzędnikiem państwowym tylko za pośrednictwem tłumacza. Polacy..! Jak wy to robicie..?"e jednocześnie nie ma biedy a obcy kapitał się pcha drzwiami i oknami. Kraj, w którym cena samochodu równa się trzyletnim zarobkom, a mimo to trudno znaleźć miejsce na parkingu. Kraj, w którym rządzą byli socjaliści, w którym święta kościelne są dniami wolnymi od pracy (!) Cudzoziemiec musi zrezygnować tu z jakiejkolwiek logiki, jeśli nie chce stracić gruntu pod nogami. Dziwny kraj, w którym z kelnerem można porozmawiać po angielsku, z kucharzem po francusku, ekspedientem po niemiecku a ministrem lub jakimkolwiek urzędnikiem państwowym tylko za pośrednictwem tłumacza. Polacy..! Jak wy to robicie..?"
http://bash.org.pl/42891/
Reposted byzamknioczy zamknioczy
incomperta
Nie możesz mnie dotknąć.
Tags: moje bohater
Reposted byzamknioczylambadadaklaudiuszirmelinshitsuripannakreaturanaiko6lenka024endorfinestwiggylawpralinasoeasyredshadow
incomperta
...i braku akceptacji.
incomperta
...a czasami chciałabym się zapaść pod ziemię.
Tags: moje bohater
Reposted bysekutnicaNieznosny
incomperta
6195 4d50
Każdy się czegoś wstydzi.
Reposted byzamknioczy zamknioczy

July 09 2015

incomperta
2395 75e7 500
Reposted fromIzmirEgal IzmirEgal viacaptainasshole captainasshole
incomperta
incomperta
9719 7ec5 500
czytam to i wyrobic nie moge ;D
Reposted frompipenshow pipenshow viacaptainasshole captainasshole
incomperta
4063 9c6d
Reposted fromnyaako nyaako viacaptainasshole captainasshole
incomperta
incomperta
7465 f1e2
Reposted fromTLC2 TLC2 viacaptainasshole captainasshole
incomperta
2480 5b33
Reposted fromargasek argasek viacaptainasshole captainasshole
incomperta
Ice coated spider web
incomperta
Chodźmy się kochać,
mówisz,
a ja nie muszę nigdzie iść bo kocham Cię tu i teraz
— Wiesław Myśliwski (via plastikowe)
incomperta
Reposted fromcouples couples
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl