Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2016

incomperta
incomperta
mam ręce stopy i całą te resztę
balast który przez chwilę trzyma mnie w okolicy życia
poza tym jest nieskończoność
którą potrafię tylko nazwać

(...)

nieskończoność przepływa przeze mnie
— Halina Poświatowska, Mam ręce stopy i całą resztę
incomperta
czy świat umrze trochę
kiedy ja umrę
— Halina Poświatowska, *** (czy świat umrze trochę)
Reposted byMartwa13xwyczesanagitaraxasylopathzurawianiaczkapampamkamykowata
incomperta
explain
incomperta
brokenness
incomperta
incomperta

November 14 2016

incomperta
incomperta
incomperta
disappointment
incomperta
Zawsze gdy na mnie spojrzysz
wiedz, że jestem smutny
nie dlatego
(dlaczegokolwiek o czym pomyśleć możesz)
ale dla czegoś innego, dalekiego,
czym ty się nigdy nie trwożysz...

Umrę ci kiedyś
Oczy mi zamkniesz
i wtedy
swoje
smutne, zdziwione
-bardzo otworzysz...
— Julian Tuwim, Inne
Reposted byJakisproblem Jakisproblem
incomperta
one day
incomperta
neither dead nor alive
incomperta
2858 4e9c 500
in my head
incomperta
2846 05af 500
thunderbold

November 09 2016

incomperta
2727 75ce
Reposted fromkjuik kjuik viadotknij dotknij
0551 e409 500
incomperta
3394 1188
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viadotknij dotknij
incomperta
Bywa, iż sobą zdumiewam siebie.
— W. Gombrowicz
Reposted frommysliwybrane mysliwybrane vialifeless lifeless
incomperta
0972 0a82
a próbowałas?
Reposted frompiehus piehus vialifeless lifeless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl